Posts for TINDAKAN SEGERA Category

Verifikasi Sistem Pengurusan Sekolah Kualiti (SPSK)

TINDAKAN SEGERA - Alicia Porter - November 1, 2019

Verifikasi Sistem Pengurusan Sekolah Kualiti (SPSK)

Sekolah Rendah 2012

Bengkel Verifikasi Data Rasmi Modul Pengurusan Sekolah Januari 2018. Kami berkumpul di SK Seri Intan, Malaysia untuk sesi verifikasi Data Rasmi Januari semalam untuk data 30 Januari 2018. Kali ni kita buat kelainan sikit. Instead of verifikasi sahaja, kali ni kami mulakan semula dengan sesi pembelajaran Microsoft Access semula. Aku rasa dah makin kurang pendedahan dan penggunaan di kalangan guru dan pegawai sendiri sejak kami mula guna r-emis secara atas talian untuk memupuk pelajar menggunakannya.

Continue Reading

Anugerah Inovasi JPNJ – Anugerah Kumpulan Inovasi & Kreatif (KIK) PPD

TINDAKAN SEGERA - Alicia Porter - November 1, 2019

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 3 Tahun 1991 bertajuk “Anugerah Inovasi Perkhidmatan Awam” telah diperkenalkan pada tahun 1991. Tujuan pekeliling ini adalah untuk memberi pengiktirafan kepada individu, kumpulan dan agensi yang berjaya melaksanakan inovasi di agensi masing-masing.

Inovasi dalam Perkhidmatan Awam adalah hasil cetusan idea-idea yang kreatif dan inovatif dalam mana-mana aspek kerja yang dapat meningkatkan kualiti dan produktiviti organisasi. Pelaksanaan idea-idea ini akhirnya dapat meningkatkan kecekapan dan keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan serta memberi faedah kepada pelanggan.

Idea-idea ini boleh merangkumi apa-apa perubahan dalam bentuk sistem dan prosedur, kaedah dan cara bekerja mahupun pengenalan teknologi.

     Moto :

     Inovasi & Kreatif Pemangkin Transformasi Organisasi

    Objektif

Objektif HARI ANUGERAH INOVASI JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR adalah untuk:

  1. Memberi pengiktirafan kepada hasil inovasi yang diperkenalkan oleh agensi Kerajaan;
  2. Memupuk dan menyemarakkan budaya kreatif dan inovatif dalam cara bekerja yang diamalkan;
  3. Memperkenalkan dan menyebarkan hasil-hasil inovasi yang boleh dicontohi untuk faedah agensi lain; dan
  4. Menyumbang kepada peningkatan kualiti penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan.
Continue Reading

Anugerah Inovasi JPNJ – Anugerah Kumpulan Inovasi & Kreatif (KIK) Sekolah

TINDAKAN SEGERA - Alicia Porter - November 1, 2019

Anugerah Inovasi JPNJ – Anugerah Kumpulan Inovasi & Kreatif (KIK) Sekolah

Tahukah anda?

Untuk makluman dan tindakan pihak pentadbiran sekolah. Justeru itu, pihak tuan adalah dipohon untuk mencalonkan tiga orang bagi Tokoh Inovasi (Pengurusan), satu calon Anugerah Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) dan dua calon Tokoh Inovasi (AKP) kepada pelajar yang berinovasi. Borang pencalonan yang telah lengkap hendaklah dihantar pada atau sebelum 13 Oktober 2016 ke PPD Tangkak, Johor, Malaysia.

Continue Reading

Pembekalan Peralatan Ict Untuk Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah Secara Elektronik (E-Spkws)

TINDAKAN SEGERA - Alicia Porter - November 1, 2019

Pembekalan Peralatan Ict Untuk Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah Secara Elektronik (E-Spkws)

MAKLUMAT STATUS PERLUASAN SISTEM PERAKAUNAN KUMPULAN WANG SEKOLAH SECARA ELEKTRONIK (eSPKWS)

2.      Adalah dimaklumkan Bahagian Akaun, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah melaksanakan Program Perluasan Sistem eSPKWS kepada sekolah-sekolah untuk pelajar di bawah KPM dan semua Jabatan Pendidikan Negeri (JPN)/Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) bertanggungjawab untuk memastikan sistem tersebut digunapakai sepenuhnya oleh semua sekolah di bawah seliaan masing-masing mulai tahun 2014.

3.     Sehubungan itu, kerjasama Tuan/Puan adalah dipohon untuk memberi maklumat status terkini bagi Pelaksanaan Perluasan Sistem eSPKWS di sekolah-sekolah dan kesediaan sekolah-sekolah menggunakan sistem ini pada tahun 2014 dengan melengkapkan borang seperti di Lampiran A.

4.      Bersama-sama ini disertakan surat dari Bahagian Akaun KPM dan surat siaran dari Unit Akaun JPN Perak untuk tindakan Tuan/Puan

Continue Reading